Aqueste formulari compren de camps requerits, marcats .